דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
הגשת בקשה למידע
היעזרו במנגנון הגשת בקשה כדי לאתר את הרשות אליה תרצו להגיש בקשה ובכדי להגדיר את האופן בו תרצו להגיש את בקשת המידע.
לפני שתגישו בקשה בתשלום, כדאי לבדוק אם המידע שאתם רוצים קיים במאגר התשובות
30.03.2014

הגשת בקשה למידע

wizard_global_view

1 סוג המידע או סוג המבקש
עמותה או ארגון חברתי יצורף אישור ניהול תקין ותעודת רישום המעידה על קידום מטרות ציבוריות

ללא אגרת בקשה

גוף מחקר אקדמי יצורף מסמך המעיד על השתייכותך למוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג

ללא אגרת בקשה

מקבל קצבה יצורף אישור מהמוסד המעניק את הגמלה, ובתנאי שהגמלה מוכרת לפטור

ללא אגרת בקשה

מידע אישי יצורף צילום תעודת זהות שלך או של האדם אותו אתה מייצג

ללא אגרת בקשה

מידע החייב בפרסום דוגמאות למידע החייב בפרסום: הדו"ח השנתי, הנחיות מנהליות ומידע סביבתי

ללא אגרת בקשה

מידע בתשלום אם אינך נמנה על אחת הקטגוריות האחרות, עליך לפנות במסלול זה

₪ 20 אגרת הגשת בקשה ע''ס

עליכם לבחור האם אתם נמנים על סוג הגופים הזכאים לפטור מתשלום אגרה (עמותה או ארגון חברתי, גוף אקדמאי או זכאי לגמלה) או לבחור האם מהות הבקשה נוגעת למידע אישי (בקשה המתייחסת לנתונים שיש לרשות לגביכם) או להנחיות מינהליות שהן הנהלים וההנחיות של הרשות. ככל שאף אחת מהקטגוריות המצוינות בכפתורים אינה רלוונטית לגביכם, עליכם לבחור בקטגוריה השישית מידע בתשלום.

?

לא יודעים לאיזו רשות להגיש את בקשת המידע?

היעזרו בעובדי היחידה הממשלתית לחופש המידע

02-6546624

?
2 ממי תרצו לקבל מידע ?
משרד הבריאות
403
57
עיריית אריאל
457
60
בית הנשיא
393
56
משרד האוצר
400
57
המשרד להגנת הסביבה
397
57
המשרד לביטחון לאומי
396
57
הכנסת
675
56
משרד החינוך
180
57
משרד הכלכלה והתעשייה
410
57
משרד המשפטים
407
57
משרד הפנים
408
57
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
186
57
משרד התקשורת
411
57
משרד ראש הממשלה
412
57

עליכם לבחור האם אתם נמנים על סוג הגופים הזכאים לפטור מתשלום אגרה (עמותה או ארגון חברתי, גוף אקדמאי או זכאי לגמלה) או לבחור האם מהות הבקשה נוגעת למידע אישי (בקשה המתייחסת לנתונים שיש לרשות לגביכם) או להנחיות מינהליות שהן הנהלים וההנחיות של הרשות. ככל שאף אחת מהקטגוריות המצוינות בכפתורים אינה רלוונטית לגביכם, עליכם לבחור בקטגוריה השישית מידע בתשלום.

?

לא יודעים לאיזו רשות להגיש את בקשת המידע?

היעזרו בעובדי היחידה הממשלתית לחופש המידע

02-6546624

?
3 כיצד תרצו לשלם את האגרה ?
העברה בנקאית
אשראי
בנק הדואר
גזברות
המחאה בדואר
תשלום טלפוני
במזומן בלשכה

עליכם לבחור האם אתם נמנים על סוג הגופים הזכאים לפטור מתשלום אגרה (עמותה או ארגון חברתי, גוף אקדמאי או זכאי לגמלה) או לבחור האם מהות הבקשה נוגעת למידע אישי (בקשה המתייחסת לנתונים שיש לרשות לגביכם) או להנחיות מינהליות שהן הנהלים וההנחיות של הרשות. ככל שאף אחת מהקטגוריות המצוינות בכפתורים אינה רלוונטית לגביכם, עליכם לבחור בקטגוריה השישית מידע בתשלום.

?

לא יודעים לאיזו רשות להגיש את בקשת המידע?

היעזרו בעובדי היחידה הממשלתית לחופש המידע

02-6546624

?
4 כיצד תרצו להגיש את הבקשה למידע ?
טופס מקוון
אימייל
פקס
מכתב בדואר

עליכם לבחור האם אתם נמנים על סוג הגופים הזכאים לפטור מתשלום אגרה (עמותה או ארגון חברתי, גוף אקדמאי או זכאי לגמלה) או לבחור האם מהות הבקשה נוגעת למידע אישי (בקשה המתייחסת לנתונים שיש לרשות לגביכם) או להנחיות מינהליות שהן הנהלים וההנחיות של הרשות. ככל שאף אחת מהקטגוריות המצוינות בכפתורים אינה רלוונטית לגביכם, עליכם לבחור בקטגוריה השישית מידע בתשלום.

?

לא יודעים לאיזו רשות להגיש את בקשת המידע?

היעזרו בעובדי היחידה הממשלתית לחופש המידע

02-6546624

?
5 מה עלי לעשות ?
לשלם אגרה

תשלום אגרה ע''ס
יש לשמור את אסמכתת התשלום ולצרף לטופס הבקשה

לכתוב בקשה

ניתן לכתוב מכתב חופשי או להעזר בטופס בקשה מוכן אותו ניתן להדפיס אח''כ

לשלוח
לקבל תשובה

על הממונה להשיב לפנייתך תוך 30 ימים. הממונה רשאי להאריך מועד זה בהודעה מנומקת בכתב.

עליכם לבחור האם אתם נמנים על סוג הגופים הזכאים לפטור מתשלום אגרה (עמותה או ארגון חברתי, גוף אקדמאי או זכאי לגמלה) או לבחור האם מהות הבקשה נוגעת למידע אישי (בקשה המתייחסת לנתונים שיש לרשות לגביכם) או להנחיות מינהליות שהן הנהלים וההנחיות של הרשות. ככל שאף אחת מהקטגוריות המצוינות בכפתורים אינה רלוונטית לגביכם, עליכם לבחור בקטגוריה השישית מידע בתשלום.

?

לא יודעים לאיזו רשות להגיש את בקשת המידע?

היעזרו בעובדי היחידה הממשלתית לחופש המידע

02-6546624

?
הגשת בקשה למידע
היעזרו במנגנון הגשת בקשה כדי לאתר את הרשות אליה תרצו להגיש בקשה ובכדי להגדיר את האופן בו תרצו להגיש את בקשת המידע.
לפני שתגישו בקשה בתשלום, כדאי לבדוק אם המידע שאתם רוצים קיים במאגר התשובות