דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
04.09.2018

הגשת תלונה

הגשת תלונה

נתקלתם בבעיה מול משרד ממשלתי?
אתם מוזמנים לפנות אלינו!

ליחידה הממשלתית לחופש המידע יש את הסמכות לברר תלונות נגד משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן במקרים הבאים:

  1. אי-מתן מענה לבקשה במועד
  2. דחיית בקשת חופש מידע ללא נימוק
  3. דרך חישוב האגרות
  4. אי-פרסום דו"ח שנתי ודיווח ממונה
  5. אי-פרסום הנחיות מנהליות ומידע סביבתי

אם תלונתכם נוגעת לאחד מהמקרים הנ"ל - ניתן לפנות אלינו.
את תלונתכם, בצירוף אסמכתאות הנוגעות לתלונה, יש להגיש בכתב ליחידה הממשלתית לחופש המידע באמצעות:

1) הדואר: רח' כנפי נשרים 15, ת.ד 34025, ירושלים 9134001

2) כתובת דוא"ל: foiu@justice.gov.il

3) טופס מקוון

נשמח גם לסייע ולענות על כל שאלה שתעלה בטלפון: 02-6546624