דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
09.12.2015

מהו חוק חופש המידע?

חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ותושב יש את הזכות לפנות לכל רשות ציבורית שהחוק חל עליה (כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית) ולבקש מידע שנמצא אצלה, מבלי להסביר מדוע מבוקש המידע.

הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, אבל החוק גם קובע חריגים לכלל כמו בטחון המדינה ופגיעה בפרטיות. אם החריגים מתקיימים, הרשות לא חייבת למסור את המידע.

בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות צריכה להסביר בכתב את הסיבה לסירוב.