דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
09.12.2015

מה קובעות התקנות של החוק?

לחוק ישנם שלוש תקנות :

תקנות כלליות – אשר עיקרן עוסק בתוכן של דו"ח חופש המידע שצריך להתפרסם אחת לשנה, ובדרך הפרסום שלו.

תקנות האגרות – אשר עוסקות בסוגי האגרות מכח החוק, גובה הסכום ואופן חישובן.

תקנות איכות הסביבה – תקנות המחייבות רשויות שיש להן מידע אודות חומרים שהתפזרו בדרך זו או אחרת בסביבה, לפרסם את הנתונים על המידע הסביבתי באופן קבוע