דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
21.07.2014

האם הרשות יכולה לדרוש תשלומים נוספים חוץ מהאגרה הראשונה?

במקרה בו המבקש או המידע המתבקש אינם פטורים מאגרה כפי שקובעות התקנות, רשאית הרשות לדרוש תשלום נוסף במקרה בו הטיפול בבקשה דורש מעל לשלוש שעות עבודה.

הסכומים קבועים בתקנות האגרות של חוק חופש המידע.

אם התשלום עולה על סכום ההתחייבות שמסרת בשעה שהגשת את הבקשה, הרשות תודיע לך שהטיפול בבקשה יעלה מעבר לסכום שהתחייבת לו, ותעריך את העלות החדשה שעלייך לשלם.