דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
09.12.2015

אם הרשות אינה נותנת לי מענה בזמן, או שהתשובה שלה אינה מנומקת מה אני יכול לעשות?

אם הרשות לא השיבה לך בזמן הקצוב בחוק, או שתשובתה אינה מנומקת, ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

אם הרשות היא משרד ממשלתי או יחידת סמך, אתה מוזמן לפנות ליחידה הממשלתית לחופש המידע בהתאם למוסבר באתר היחידה

                אם מדובר ברשות אחרת, ניתן לפנות לנציב תלונות הציבור במבקר המדינה.