דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
21.07.2014

תוך כמה זמן הרשות צריכה להשיב לבקשתי?

על הרשות להודיע לך על החלטתה תוך 30 יום לכל היותר. הממונה רשאי להאריך את המועד למתן מענה בעוד 30 יום ובלבד שהודיע לך על כך בכתב, ונימק את הצורך בהארכה. לראש הרשות יש את האפשרות להאריך את המועד למתן מענה עד ל-60 יום נוספים (120 יום בסך הכל), ככל שהטיפול בבקשה מורכב או בעל היקף גדול. ככל שראש הרשות החליט להאריך את המועד, על הרשות להודיע לך על כך, ולנמק את סיבת הארכת המועד.