דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
12.03.2015

מענקי שכר לימוד שאושרו לעובדי משרד התרבות והספורט

מידע אודות מענקי שכר לימוד שאושרו לעובדי משרד התרבות והספורט הלומדים לתואר ראשון ו/או תואר שני בעשר השנים האחרונות
מידע אודות מענקי שכר לימוד שאושרו לעובדי המשרד הלומדים לתואר ראשון ו/או תואר שני בעשר השנים האחרונות בהתאם להוראות פרק 51.3 בתקשי"ר, לפי:
מספר העובדים שקיבלו מענקים בכל שנה
סוג התואר (ראשון או שני) ומגמת הלימוד.
גובה המענק שאושר לכל עובד .
עובדים שקיבלו מענק השתלמות ועזבו בטרם סיום תקופת ההתחייבות בהתאם להוראת סעיף 52.142 להוראות התקשי"ר.
החזרי מענקי השתלמות שקיבל המשרד מעובדים בהתאם להוראות סעיף 52.145 להוראות התקשי"ר.

בפילוח לפי:
מגדר
ותק
תפקיד העובד

הנצפים ביותר במאגר