דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
20.12.2015

התקשרות עם עורכי דין לשירותים לניצולי שואה

הרחבת ההתקשרות בהסכם עם יד הנדיב וגוינט ישראל בהפעלת מיזם גיידסטאר ישראל עד 31/12/2015.
בפרוטוקול מס' 162/08 אישרה ועדת המכרזים חתימת התקשרות בחוזה משולש בין משרד המשפטים, יד הנדיב וג'וינט ישראל להפעלת פרויקט הגיידסטאר – הקמה ותפעול של מאגר מידע באינטרנט אודות ארגונים ללא כוונת רווח. ההחלטה ניתנה לפי תקנה 3(30) לתח"מ היות ומדובר בהתקשרות לביצוע מיזם ללא כוונת רווח, בעל מטרת-על של עידוד ופיתוח כל העוסקים בתחומים המצוינים בתקנה 3(30), שהינם על דרך כלל עמותות. בנוסף התחייבה יד הנדיב להעמיד מחצית מעלות ביצוע המיזם. היקף ההתקשרות נאמד בתקציב של כ-11,500,000 ₪ בגין המיזם, הנפרש לאורך 5 שנים. מכאן, שהחלק הממומן עי המשרד הינו כ-1,160,000 ₪ לשנה במשך 5 שנים.
ההחלטה אושרה על-ידי ועדת הפטור הכללית ביום 17/02/2009 ובהתאם נחתם חוזה ההתקשרות המשולש. תוקף ההתקשרות נקבע החל מה 01/01/2009 ועד 31/12/2013. אולם בפועל החוזה נחתם במרץ 2009, ותחילת ההתקשרות בוצעה בפועל בספטמבר 2009.
על-פי סעיף 9.5 לחוזה ההתקשרות, תוקף ההתקשרות היה ל-5 שנים וניתן היה להאריך את תוקף החוזה בהסכמת הצדדים על בסיס התקציב הקיים.
בפרוטוקול מס' 92/14 אישרה הועדה את מימוש אופציית הארכת ההתקשרות עם יד הנדיב וג'וינט ישראל לצורך הפעלת פרויקט גיידסטאר, לפי תקנה 3ג(א) לתח"מ מתאריך 23/03/2014 ועד לתאריך 18/09/2014, זאת ללא עלות תקציבית נוספת, והנחתה את היחידה המקצועית לקבל החלטה בהקדם באשר ליציאה למכרז או המשך התקשרות במתווה הנוכחי במיזם משותף, שכן, יש להיערך לחודשים מראש ליציאה למכרז כאמור.
בפרוטוקול 219/14 אישרה הוועדה מימוש אופציה להארכת ההתקשרות עם יד הנדיב וג'וינט ישראל לצורך הפעלת פרויקט גיידסטאר, לפי תקנה 3ג(א) לתח"מ מתאריך 19/19/2014 ועד לתאריך 31/03/2015, זאת ללא עלות תקציבית נוספת.

התבקשה הרחבת ההתקשרות עם יד הנדיב וגוינט לצורך מיזם גיידסטאר בסכום של 810,000 החל מתאריך 01.04.15 ועד לתאריך 31.12.15.

החלטה:
לאור פניית רשות התאגידים לעניין הצורך בהרחבת ההתקשרות בהסכם עם יד הנדיב וגוינט ישראל בהפעלת מיזם גיידסטאר ישראל אשר ממנה עולה כי אין כיום למעשה חלופה מעשית לקבלת המידע החשוף לציבור במסגרת אתר גיידסטאר, כך שיש חשיבות בהארכת ההתקשרות עם הצדדים להסכם, על מנת לא לגרום להפסקת מתן שירות לציבור הרחב.
הוועדה אישרה את הרחבת ההתקשרות עם ג'וינט ישראל – יד הנדיב, על מנת לאפשר לרשות התאגידים להשלים את בחינת החלופה הראויה להפעלת פרויקט ההמשך, בהתאם לתקנה 3(18) "התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם... או ג'וינט ישראל או תאגיד בשליטת ג'וינט ישראל... " לצורך הפעלת מיזם גיידסטאר ישראל מיום 01.04.2015 ועד ליום 31.12.2015 סך עלות ההתקשרות 810,000 ₪ + מע"מ.
יצוין כי המסגרת התקציבית הנדרשת להפעלת המיזם הינה: 1,620,000 ₪ + מע"מ בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות המקור, אשר עקרונותיו ימשיכו לחול על הצדדים ויעוגנו בהסכם ההתקשרות החדש (ההסכם המקורי יצורף כנספח להסכם החדש). סכום זה ימומן באופן שווה ומשותף בין המשרד ליד הנדיב.
הרחבת ההתקשרות אושרה אף ע"י ועדת הפטור המשרדית.

כמו כן, הוועדה אישרה ניצול יתרה תקציבית בסך 100,000 ש"ח (כולל מע"מ).


ככל שנדרש חוזה הארכה יש לפנות למר שיקו סופרי לקבלתו.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
פרוטוקול וועדת סקרים חתום 133-2015.pdf157.7 KB

הנצפים ביותר במאגר