דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
22.05.2016

חוות דעת בעעניין מינויים בכירים בשירות המדינה

חוות הדעת או חווות הדעת בנוגע למינוי בכירים בשירות המדינה - הגדרה מחדש של משרת המשנה למנכ"ל
חוות הדעת או חווות הדעת (אם יותר מאחת) של המשנה ליועמ"ש, שאושרו על ידי
היועמ"ש והוגשו למשרד ראש ממשלה ביום 22.03.2016 , בעניין מינויים בכירים בשירות המדינה, בעניין הגדרה מחדש של
משרת משנה למנכ"ל ובעניין הצגת שלושה מועמדים לתפקיד על ידי ועדת איתור.

הנצפים ביותר במאגר