דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
12.03.2017

אחוזי העסקת בעלי מוגבלויות - משרד התרבות והספורט

אחוזי העסקת בעלי מוגבלויות - משרד התרבות והספורט
בעקבות בקשת חופש מידע אודות אחוזי העסקת בעלי מוגבלויות במשרד התרבות והספורט בהתאם לצו ההרחבה להעסקת אנשים עם מוגבלויות, להלן תשובת המשרד:

משרות קיימות:
1. במשרד התרבות והספורט ישנם כיום ארבעה עובדים שמוגדרים כבעלי מוגבלויות.
2. אחוז בעלי המוגבלויות המועסקים במשרד עומד על 2.2 כיום.
3. ביחידת לפ"מ, לשכת הפרסום הממשלתית, הנמצאת כיום תחת משרד התרבות והספורט, ישנה עובדת בעלת מוגבלות בתפקיד מרכזת.
4. מלבד העובדת ביחידת לפ"מ, שאר העובדים בחרו שלא להצהיר על היותם בעלי מוגבלות ועל כן מטעמי צנעת הפרט אין ביכולתנו להעביר נתונים אודות המשרות אותן הם ממלאים.

משרות עתידיות
1. משרד התרבות והספורט רואה חשיבות רבה לשילוב אנשים בעלי מוגבלויות וממשיך לפעול לקידום הנושא. על כן, נפגש סמנכ"ל משאבי אנוש במשרד עם מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על מנת לבחון את קידום הנושא במשרד.
2. בקרוב יפורסם מכרז פומבי למשרה מספר 81043507 באגף מערכות מידע לתפקיד מנהל/ת תחום ישומים, משרה המיועדת לבעלי מוגבלויות. וכן, משרת סטודנט/ית שתוגדר כמשרה לבעלי מוגבלויות.
המשרד פועל לתכנון יעוד משרות נוספות, בכפוף לתקצוב משרות חדשות.

הנצפים ביותר במאגר