דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
27.09.2017

מידע תכנוני בהתייחס למתחם בשולי שכונת ג'בל מוכאבר

מענה לבקשת מידע בנושא פירוט הליכי תכנון ורישוי למתחם בשולי שכונת ג'בל מוכאבר
מרשתי הינה עמותה הפועלת בין היתר לבחינה ופיקוח על פעולת הרשויות בהפעלת סמכויותיהן
החוקיות.
2 . הובא לידיעת מרשתי כי בשולי שכונת ג'בל מוכאבר בסמוך למכשול ההפרדה בירושלים, הוקם על
ידי משפחת ____ מתחם מגורים שלם בניגוד לחוק וללא כל היתר.
3 . מתחם זה נבנה בשטח לא מוסדר אשר לא ניתן לזיהוי באמצעות גוש וחלקה, על כן לנוחיותך מצ"ב
תצלום אויר מסומן של המתחם הכולל זיהוי קורדינאטות.
בנוסף, לנוחיותך מצ"ב למכתבי זה טבלה המפרטת את המבנים האמורים וכן סימונם ע"ג תצ"א
ממערכת ה GIS העירונית.
4 . בהתאם לאמור, אבקש לקבל את המידע המפורט להלן בנוגע לכל אחד מהמבנים המצויים במתחם:
א. פירוט הליכי התכנון והרישוי.
ב. פירוט ההליכים המנהליים שננקטו על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים כנגד
הבנייה ו/ או השימוש המנוגדים לחוק, לרבות מספרי ההליכים בבתי המשפט ככל וישנם
בגין הליכים אלו ולרבות מצב האכיפה הנוכחי.
ג. פירוט ההליכים המשפטיים שננקטו על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים כנגד
הבנייה/ או השימוש המנוגדים לחוק.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
תשובה56.38 KB
פירוט המבנים14.32 KB

הנצפים ביותר במאגר