דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
07.01.2018

קבלת מידע מרשם המפלגות בקשר להתפקדויות כפולות

בקשה לקבל מידע מרשם המפלגות באשר לפעילותו בעניין מניעת התפקדויות כפולות
מספר הפניות שנעשו לרשם לטובת בחינתה של התפקדות כפולה, בחלוקה לפונה ובפירוט:
א. מועד שליחת הפנייה;
ב. המפלגות שעמן התבקשה ההשוואה;
ג. מועד המענה לפנייה;
ד. תוכן הפנייה ותוכן המענה;
ה. ממצאי ההשוואה (מספר ההתפקדויות הכפולות שהתגלו בפועל)
2. כל נוהל הנוגע לטיפול בפניות שמגיעות ממפלגות לבחינת התפקדות כפולה )זאת, לרבות הנחיות יועמ"ש
3. כל מסמך שהועבר מטעם רשם המפלגות אל המפלגות השונות באשר לטיפול בהתפקדות כפולה. זאת, לרבות פניות הנוגעות לצורך לבחון את סוגיית ההתפקדות הכפולה;
4. כל פנייה שהיא מטעם רשם המפלגות לטובת טיפול במי שהתברר כי ביצע התפקדות כפולה.

הנצפים ביותר במאגר