דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
23.01.2018

העתק רישיון הוט מובייל

qzamilm@moc.gov.il's picture
העתק רישיון הוט מובייל והקצאת תדרים ברשת iden
"מבקשת לקבל את המידע או המסמכים כדלקמן:
1) צילום רישיון כללי נוסח משולב נכון ליום כ""ז בכסלו התשע""ז (26 בדצמבר 2016)
שניתן לחברת הוט מובייל בע""מ למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט""ן) ,
לרבות, צילום כל התיקונים שנתקבלו ובוצעו ברישיון במהלך שנת 2017 .
2) למיטב ידיעת העמותה, יצוין, כי משרד התקשורת אישר והסכים לחברת הוט מובייל
בע""מ לספק שירותים הניתנים באמצעות רשת "" IDEN "" – נודה על קבלת צילום
החלטת המשרד על תקופת ההקצאה של רשת "" IDEN "" לחברת הוט מובייל בע""מ."

הנצפים ביותר במאגר