דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
17.01.2018

תשובת למ"ס: דוחות הממונה לשנים 2015, 2016 ו-2017

תשובת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבקשה לפי חוק חופש המידע לקבל דוחות הממונה לשנים 2015, 2016 ו-2017
בתשובה לבקשה לקבל דוחות הממונה על העמדת מידע לציבור לשנים 2015, 2016 ו-2017 נמסר כדלקמן.
בשנת 2015 לא הוגשו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקשות לפי חוק חופש המידע, כמפורט בדוח חופש המידע לשנת 2015 שהתפרסם באתר חופש המידע בכתובת: https://foi.gov.il/he/node/2687
דוח הממונה לשנת 2016 התפרסם באתר חופש המידע בכתובת: https://foi.gov.il/he/node/4056. מצ"ב הדו"ח .
דו"ח הממונה לשנת 2017 טרם התפרסם באתר חופש המידע אף שנמסר לפרסום. מצ"ב הדו"ח.

הנצפים ביותר במאגר