דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
17.01.2018

מערכת META VISION

שימוש בתוכנת META VISION
אבקש לקבל את הנתונים הבאים, בהתאם להוראות חוק חופש המידע החל עליכם:
לצורך Meta Vision 1.1 . האם באילו ממחלקות בית החולים נעשה שימוש בתוכנת
ניהול הרשומה הרפואית של החולים.
1.2 . האם בוצעו על- ידי מי מאנשי הצוות הרפואי פעולות בתוכנה זו, המכונות פעולות
כגון שינויים בשדות עם ערכי בחירה מובנים, ,customization " "קיסטום
שינויים במספר המיטות במחלקה, בשמות אנשי הצוות וכיוצא באלה.
1.3 . אם בוצעו פעולות "קיסטום" כאמור, האם יש להן השפעה רטרואקטיבית ביחס
לרשומות הרפואיות של החולים, כך שבעת שמודפסות הרשומות הרפואיות
שבמחשב, מופיעים השדות החדשים, כפי שנקבעו בפעולת ה"קיסטום", במקום
השדות הישנים כפי שהוזנו בעבר.

התשובה שניתנה לפונה היא שלא קיימת תוכנת Meta Vision

הנצפים ביותר במאגר