דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
11.03.2018

מבקרים במשרד התקשורת

qzamilm@moc.gov.il's picture
מבקרים במשרד התקשורת
"נבקש לקבל את המידע, הנתונים והמסמכים הבאים ככל הניתן בפורמט דיגיטלי בר חיפוש. בקשר לתקופה המתחילה ב 1.1.2015 ועד ליום מתן המענה לבקשה, נבקש לקבל את רישומי
המבקרים במשרד לרבות ציון הפרטים הבאים: זהות המבקר ותפקידו, מועד הביקור (תאריך ושעה), משך הביקור (ככל שנרשם), מטרת הביקור וזהות המשתתפים בפגישה כולם . למען הסר
ספק נבקש לקבל צילומים מתאימים של ספר הביקורים כפי שנרשם במקור, בהשמטת הפרטים שיש להשמיטם על פי דין."
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
86100.pdf54.09 KB

הנצפים ביותר במאגר