דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
19.03.2018

הסכמת המטופל לביצוע טיפול רפואי

הסדרת הסכמת המטופל לביצוע טיפול רפואי בחוזרי משרד הבריאות
נושא הסכמת המטופל מוסדר בחוזרי משרד הבריאות הבאים:
חוזר מנכ"ל 9/06 בנושא "מגילת זכויות המטופל בראיה של חובות המטפל" (בעיקר סעיף 2.11 לחוזר).
חוזר מינהל רפואה 23/2010 בנושא "שימוש בטופסי הסכמה בתהליך קבלת הסכמה מדעת לטיפול".
חוזר מינהל רפואה 9/2010 בנושא "מתן העתק טופס הסכמה לטיפול למטופל".
החוזרים מפורסמים באתר המשרד.

הנצפים ביותר במאגר