דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
10.05.2018

התקשרויות רבעון 1 2018- לשכת הפרסום הממשלתית

התקשרויות רבעון 1 2018- לשכת הפרסום הממשלתית
דו"ח התקשרויות עם ספקים, מכיל את נתוני ההתקשרויות של הרשות עם ספקים חיצוניים לרבעון 1 של 2018.
הנתונים בדו"ח מסווגים לפי נושא ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים.

כמו כן, מצ"ב דו"ח נוסף הכולל את התקשרויות לפ"מ במערכת לפ"מ סביבת אמת - התקשרויות של לפ"מ עבור קהל לקוחותיה, קרי, התקשרויות של לפ"מ עם ספקים שונים בכל הנוגע לשירותי הפרסום שמעניקה לפ"מ ללקוחותיה, ובכלל זה תשלום בגין רכש מדיה, שטחי פרסום ועוד. התקשרויות אלו אינן חוסות בגדר הנוהל האמור ולא חלה עליהן חובת פרסום. יחד עם זאת, הוחלט בלפ"מ על פרסום הדוח המצ"ב לאור עקרון השקיפות, והוא יפורסם מעתה מדי רבעון בצירוף דוח התקשרויות במרכב"ה באתר המרכזי לחופש המידע.

הנצפים ביותר במאגר