דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
21.06.2018

מאגרי מידע

תשובה למגארי מידע
לבית החולים יש שארבעה סוגים של מאגרי מידע
הסוגים מפורסמים באתר של בית חולים כל שנה.
רשימת שמות המאגרים, בפירוט הבא:
א. תיאור המאגר ומטרתו;
ב. מספר הרשומות במאגר;
ג. תדירות עדכון המאגר )שוטף/אחת לשנה/מידע שאינו מתעדכן(;
ד. סוג המאגר ) csv/xml/api וכד'(;
ה. סוג המידע השמור במאגר )מידע מספרי, שמי, מאגר תמונות וכו'(;
ו. מועד מתוכנן לפתיחת המאגר לציבור, אם זה טרם נפתח לציבור

הנצפים ביותר במאגר