דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
02.08.2018

תשובת הלמ"ס: מינוי ממונה

תשובת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבקשה לפי חוק חופש המידע בנושא מינוי ממונה
במענה לבקשה שפרטיה מפורטים להלן, נמסרה התשובה שבקובץ המצ"ב.
להלן נוסח הבקשה:
בהתאם לחוק חופש המידע, אבקש לקבל מידע אודות הסמכת הממונה על העמדת מידע לציבור וההכשרה הרלוונטית לתפקידו ובפרט את פרטי המידע הבאים:
1. מסמך הסמכת הממונה על פי סעיף 3 לחוק חופש המידע
2. מסמך תיאור התפקיד של הממונה בקשר עם תפקידו זה
3. פירוט השכלה אקדמאית, השתלמויות והכשרות (לרבות של היחידה הממשלתית לחופש המידע) רלוונטיות למילוי תפקידו
4. סיכום החלטת ועדת בחירה שנערכה על פי סעיף 5 להנחיית נציב שירות המדינה 1.12 (הסדרת מעמד ממונים על העמדת מידע לציבור), מי היו הנוכחים בה ומתי נערכה (כל זאת, ככל שנערכה ועדה כאמור).
במידה ומדובר במינוי במהלך השנה האחרונה, ועניינים אלה טרם הוסדרו, אבקש לקבל את המידע הרלוונטי אודות הממונה הקודם. במידה וראש הרשות מכהן כממונה בפועל, אבקש לציין עובדה זו כמו גם התייחסות לסעיף 3 כאמור.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
תשובת חופש המידע - בנושא מינוי ממונה97.17 KB

הנצפים ביותר במאגר