דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
15.08.2018

מידע אודות הממונה על העמדת מידע לציבור

מענה לפניית התנועה לחופש המידע - מידע אודות הממונה על העמדת מידע לציבור
בקשת התנועה לחופש המידע לקבלת המידע הבא:
1. מסמך הסמכת הממונה על פי סעיף 3 לחוק חופש המידע
2. מסמך תיאור התפקיד של הממונה בקשר עם תפקידו זה
3. פירוט השכלה אקדמאית, השתלמויות והכשרות (לרבות של היחידה הממשלתית לחופש המידע) רלוונטיות למילוי תפקידו
4. סיכום החלטת ועדת בחירה שנערכה על פי סעיף 5 להנחיית נציב שירות המדינה 1.12 (הסדרת מעמד ממונים על העמדת מידע לציבור), מי היו הנוכחים בה ומתי נערכה (כל זאת, ככל שנערכה ועדה כאמור).

הנצפים ביותר במאגר