דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
16.01.2020

איתור נכס לפי שם או מספר זיהוי רשומים

איתור נכס לפי שם או מספר זיהוי הרשומים בלשכת רישום המקרקעין
בקשת מידע בעניין איתור לפי שם או מספר זיהוי של בעל נכס רשום בפנקסי המקרקעין, מתבצע על פי צו בית משפט ובכפוף לתשלום אגרה. בתוך התשובה מצורף העתק מהוראת נוהל 11.5.1 שמפורסמת בקובץ נהלי רישום והסדר מקרקעין באתר האינטרנט של האגף, אשר ניתן לפעול לפיה כדי לקבל את המידע המבוקש. בנסיבות אלו ובהתאם להוראת סעיף 20 לחוק חופש מידע, אין באפשרות הממונה לסייע בעניין זה.
קבצים להורדה: 

הנצפים ביותר במאגר