דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
28.04.2014

חוברת הרשויות הציבוריות

חוברת הרשויות הציבוריות לשנת 2014
על פי חוק חופש המידע והתקנות מכוחו, על הממשלה לפרסם את רשימת הממונים על חוק חופש המידע במשרדי ממשלה , יחידות סמך ותאגידים סטטוטוריים

הנצפים ביותר במאגר