דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
13.11.2019

הועדה המייעצת לנושא הפריסה האוניברסלית

הועדה המייעצת לנושא הפריסה האוניברסלית
בקשה לקבלת חומרי הועדה המייעצת לנושא הפריסה האוניברסלית, החל מתקופת השר הנגבי ועד למועד הגשת הבקשה, כולל מסמכים הקשורים לנושא שלא הונחו על שולחן הועדה.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
בקשה למידע174.63 KB
מענה הממונה197.06 KB
מענה לפונה170.8 KB
החלטות משרד התקשורת לעניין פרישת תשתית התקשורת של הוט טלקום562.59 KB
אספקת שירות השידורים באמצעים טכנולוגיים חליפים - הוט72.6 KB
הוט טלקום - קבלת מידע בנוגע ליישום החלטת שר התקשורת 13.11.1457.58 KB
דיון הנושא הצגת יישום מתוכנן לאספקת שירותי השידורים של הוט80.28 KB
דחיית המועד ליישום החלטת שר התקשורת58.82 KB
הודעה לציבור בדבר דחיית המועד ליישום החלטת שר התקשורת68.14 KB
החלטה בהתאם לתקנות התקשורת בעניין יישום החלטת שר התקשורת - הוט טלקום55.44 KB
הודעה לציבור בדבר דחיית המועד ליישום החלטת שר התקשורת - הוט טלקום334.93 KB
החלטת שר התקשורת לאימוץ המלצת הוועדה המייעצת בהתאם לתקנות התקשורת בעניין דחיית המועד ליישום החלטת השר47.04 KB
מענה למשרד עו"ד ברנע ושות'46.22 KB
פנייה לקבלת מידע בנוגע ליישום החלטת השר - אגף בכיר פיקוח ואכיפה, מערך התקשורת205.07 KB
מכתב לי"ר הועדה המייעצת משרד התקשורת42.44 KB
תכתובת בין משרד התקשורת לחברת הוט64.37 KB
הודעת יו"ר הועדה המייעצת בדבר דחיית המועד ליישום ההחלטה בעניין פרישת תשתית הוט194.45 KB
חובת האוניברסליות - דחיית פרישת תשתית הוט טלקום שותפות מוגבלת בע"מ184.49 KB
חובת הפרישה האוניברסלית896.33 KB
דיון סטטוס יישום החלטת השר - וועדה מייעצת152.77 KB
עמדת עמותת הצלחה 459.61 KB
פנייה 1 בעניין עבודות חברת הוט לועדה המייעצת272.07 KB
פנייה 2 בעניין עבודות חברת הוט לועדה המייעצת18.13 KB
פנייה 3 בעניין עבודות חברת הוט לועדה המייעצת271.23 KB
פנייה 4 בעניין עבודות חברת הוט לועדה המייעצת1.08 MB
פרוטוקול ישיבת הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית 5.7.1676.13 KB
פרוטוקול ישיבת הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית 5.9.17787.84 KB
פרוטוקול ישיבת הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית 5.11.17690.84 KB
פרוטוקול ישיבת הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית 20.4.1672.02 KB
פרוטוקול ישיבת הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית 20.9.16145.88 KB
דרישה לפריסה ולהנחת תשתית של הוט טלקום ברחבי הארץ387.59 KB
עמדת אמון הציבור בנוגע לדחיית החלטת שר התקשורת על פרישת תשתיות הוט טלקום82.93 KB

הנצפים ביותר במאגר