דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
04.12.2019

רישיונות קבורה

רישיונות קבורה
המשרד לשירותי דת הינו הגוף הבלעדי האחראי להנפקת רישיונות קבורה חדשים חידושם או מתן אישור עקרוני לגופי הקבורה בישראל. הנפקת רישיון קבורה חדש מתבצע בהתאם לניתוח נתונים והמסקנות העולות מהן וכן על פי מדיניות שגובשה במשרד לשירותי דת. פעולת חידוש רישיון הקבורה מתבצעת על פי חוק אחת לשנתיים. המשרד לשירותי דת מטפל בממוצע בכ-400 בקשות להנפקה/חידוש רישיונות קבורה בשנה. פרסום רישיונות קבורה על פי החלטת ממשלה 1116 בנוגע לפרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים. הרישיונות מפורסמים בקבצים על פי מספר סידורי

הנצפים ביותר במאגר