דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
09.02.2020

חוות הדעת של מחלקת חנינות במשרד המשפטים

חוות הדעת של מחלקת חנינות במשרד המשפטים
בקשה לקבלת חוות הדעת של מחלקת חנינות במשרד המשפטים בעניין בקשת החנינה של X; נימוקיו של שר המשפטים להמלצה בעניינו וכתב החנינה שצורף להמלצת שר המשפטים, ככל שנערך. באיזון שבין האינטרס הציבורי באי גילוי המידע ובין האינטרס הציבורי למסירתו,
ידו של הראשון על העליונה, ועל פי הוראות החוק והפסיקה אין מקום להיענות לבקשה לקבלת חוות דעת מחלקת חנינות ושר המשפטים, לא בשלב זה בו טרם הסתיים הטיפול בבקשת החנינה, ולא בעתיד לאחר הכרעת הנשיא בבקשה. על כן, הבקשה נדחתה.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
מענה לפנייה274.18 KB

הנצפים ביותר במאגר