דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
23.01.2020

קנס מינהלי

קנס מינהלי
התקבלה בקשה בעניין לקנס מינהלי.
השאלות שנשאלו:
1. כמה קנסות הוטלו והועברו לגביה בחמש שנים האחרונות, בגין כריתת עצים ללא היתר, בנסיבות בהן בוצעה כריתת עצים שלגביהם ניתן היתר כריתה, אולם היתר הכריתה פג, והכריתה
בוצעה עד 3 חודשים ממועד פקיעת ההיתר?
2. מה גובה הקנס שניתן במקרים אלה?
3. בכמה מקרים הוטל והועבר לגביה בחמש שנים האחרונות, יותר מקנס אחד, על יותר מגורם אחד, בגין אותה עבירת כריתה?
4. מה גובה הקנס שניתן במקרים אלה?

תשובת הממונה:
1. בפילוח לפי שנים 2015-2019 הועברו למרכז לגביית קנסות 71 קנסות בסך של 817,00 ₪
2. תקנות העברות המנהליות (קנס מנהלי – יערות ) התשע"ב ב-2012 סעיף 5 לפקודה ותתי הסעיף יכול לנוע מ-2500 ₪ ועד 29,200 ₪ תלוי בסוג ומיקום העבירה, כמה עצים נכרתו והאם הכורת אדם פרטי או תאגיד.
3. אין ברשותנו את המידע המבוקש.

הנצפים ביותר במאגר