דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
04.02.2020

אמות מידה, נהלים והוראות פרטיות במשרד החקלאות

אמות מידה, נהלים והוראות לעניין פרטיות
התקבלה בקשת מידע בנושא: אמות מידה, נהלים והוראות לעניין פרטיות
הפונה ביקש לקבל את מלוא הנהלים, ההנחיות ואמות המידה של הרשות בעניין מדיניות הפרטיות שלה בכל הנוגע לשמירה, טיפול, אחסון, הפצה, הנגשה, העברה וכו' של מידע ונתונים. זאת בכל הנוגע לעובדי הרשות, מקבלי שירות, ספקים, מפוקחים וכל גורם אחר שלגביו מחזיקה הרשות במידע.
ובנוסף, לקבל את רשימת מאגרי המידע שבידי הרשות, מהותם ולרבות האם מדובר במאגר רשום ומה תאריך רישומו.
הממונה השיב:
1. המשרד מצוי בימים אלו בתהליך הסמכת ISO בו עתידים להיות מאושרים נהלים הנוגעים לפעילות המשרד בנושא אבטחת מידע, כאשר העבודה נעשית על פי חוק ותקנות הגנת הפרטיות.
חלק מן הנהלים והנחיות של המשרד בנושא אבטחת מידע יפורסמו לכלל הציבור, ואילו נהלים טכניים אודות מדיניות אבטחת מידע ומימושה בפועל לא יפורסמו בזאת בשל חשש כי גילויים עלול לשבש התפקוד התקין של הרשות בהתאם לסעיף 9(ב)(1) לחוק.
2. בהתייחס למאגרי מידע, מאגרי המשרד מפורסמים באתר DATA.GOV, ואילו מאגרים נוספים עתידיים להתפרסם בעתיד באתר זה.

הנצפים ביותר במאגר