דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
16.03.2020

קיצוץ תקציבי במשרד העלייה והקליטה

קיצוץ תקציבי במשרד העלייה והקליטה
בקשת מידע אודות קיצוץ תקציבי במשרד העלייה והקליטה. תשובת הממונה כוללת את הנתונים הבאים:
החלטת ממשלה 4164 חייבה את משרדנו להפחית 19,259 אלפי ₪ מהוצאותיו. ההחלטה התקבלה בסוף יוני באמצע יישום תכנית העבודה המשרדית ועל כן המשרד ערך מיפוי מדוקדק במשרד לאתר יתרות שניתן להפחית מהן תקציב בשלב זה של השנה על מנת לפגוע במינימום הנדרש בפעילותו וזאת בתיאום עם מנהלי האגפים הרלוונטיים ובאישור הנהלת המשרד.

התוצאה כפי שאישרה ועדת הכספים של הכנסת היא:

מתכנית 301101 שכר הופחתו: 562 אלפי ₪
מתכנית301202 חטיבת הפרט הופחתו: 1,000 אלפי ₪
מתכנית 301204 חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה הופחתו: 8,805 אלפי ₪
מתכנית 301208 עידוד עלייה הופחתו: 4,392 אלפי ₪
מתכנית 301301 תשלומים ישירים לעולים הופחתו: 4,500 אלפי ₪

הנצפים ביותר במאגר