דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
20.04.2020

הגבלת סמכויות ממשלה בתקופת בחירות

מידע על הגבלת סמכויות הממשלה בתקופת בחירות במשרד להגנת הסביבה
המידע המבוקש נוגע להנחיות היועמ"ש לגורמי המשרד בנוגע להתנהלותם במגבלות תקופת הבחירות. המידע הועבר לפונה בבקשת חופש מידע קודמת, ולא ניתנו הנחיות חדשות מאז, כך שלא נמסר לפונה מידע נוסף על פי סעיף 8(3) לחוק חופש המידע. בקשתו לקבל מידע הנוגע לאישור או מניעת פעולות של המשרד ע"י היועמ"ש של המשרד מצויה בבירור ובעתירה. כאן מובא המידע שהועבר לפונה במסגרת הבקשה הקודמת וכן מכתבי המענה.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
מענה שני189.06 KB
נספח א' - פעילות מפלגתית23.14 KB
נספח ב' - פעילות מפלגתית בלשכות שרים46.52 KB
נספח ג' - תכתובת בנושא ממשלת מעבר34.96 KB
נספח ד' - פניית המשנה ליועמ"ש ליועמשים במשרדי הממשלה - היערכות משפטית לתקופת בחירות 20191.27 MB
נספח ה' - תכתובת בנושא הערכות משפטית לבחירות23.7 KB
נספח ו' - תכתובת בנושא הארכת תוקפם של חיקוקים9.67 KB
נספח ז' - 600.14 KB
5. הנחיית מומ קואליציוני.pdf1.12 MB
5. מומ קואליציוני.pdf24.11 KB
6. רציפות הממשלה.pdf17.67 KB
6. רציפות הממשלה1.1400 (002).pdf36.77 KB
7. מכתב היועץ המשפטי לממשלה קבלת החלטות על-ידי הממשלה והשרים בתקופת בחירות.pdf119.82 KB
7. קבלת החלטות.pdf29.36 KB
8. גרסה סופית מכתב - התאמות לתקופת הבחירות הנוספת 9.7.19 (002).pdf306.13 KB
8. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 1.1501 מינויים בתקופת בחירות.pdf558.57 KB
8. מינויים.pdf48.58 KB
9. גרסה סופית מכתב - התאמות לתקופת הבחירות הנוספת 9.7.19 (002).pdf306.13 KB
9. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 1.1501 מינויים בתקופת בחירות.pdf558.57 KB
9. מינויים.pdf46.05 KB
10. Scan1 (004).pdf1013.31 KB
10. הנחיות היועץ.pdf14.51 KB
10. קובץ הנחיות היועץ לקראת הבחירות לכנסת ה 21 מעודכן (002).pdf731.27 KB
11. החלטת ועדת הבחירות המרכזית לגבי תשדיר של משרד החינוך.pdf1022.44 KB
11. פנייה ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה בעקבות החלטת השופט מלצר בעניין דברי....pdf121.65 KB
11. פרסום יזום.pdf20.98 KB
12. פרסום יזום.pdf13.51 KB
מענה ראשון43.14 KB

הנצפים ביותר במאגר