דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
20.04.2020

נהלים בנושא שמירה על פרטיות וטיפול במידע פרטי

נהלים בנושא שמירה על פרטיות וטיפול במידע פרטי
בקשה לקבלת מידע העוסק במדיניות הפרטיות של משרד המשפטים, בכל הנוגע לשמירה, טיפול, אחסון, הפצה, הנגשה, העברה וכו' של מידע ונתונים. המידע התבקש בכל הנוגע לעובדי הרשות, אך גם ביחס למקבלי שירות, ספקים, מפוקחים וכל גורם אחר שלגביו מחזיק משרד המשפטים במידע. המידע המבוקש נמסר ומצורף.

הנצפים ביותר במאגר