דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
20.04.2020

"חדר 4" לשנים 2010-2019 - המרכז הרפואי וולפסון

"חדר 4" לשנים 2010-2019 - המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון
חדר 4 אינה מחלקה תקנית במרכז הרפואי . מדובר במרכז שנותן שירות לנפגעות תקיפה מינית. הטיפול בנפגעות תקיפה מינית בחדר 4 מתבצע ע"י צוות רב תחומי שכולל רופאים מאגף נשים, צוות של השירות הסוציאלי, צוות חדר מיון, רופאים מהמכון לרפואה משפטית והמשטרה. עובדים אלה מוכשרים לטפל גם בנפגעות תקיפה מינית ומטפלים בהן כחלק מעבודתן באגף נשים ובעבודה סוציאלית כאמור. בהתאם לכך, היחידה אינה מתוקצבת כיתר המחלקות וכך גם הניהול התקציבי.
אחת לכמה שנים, המרכז הרפואי מבצע הערכת עלות לשירות הניתן. הערכת העלות מתבצעת על הפעולות שמתבצעות ומכך נגזרת תמונת המצב הכספית לביצוע הפעולות. זאת אינה מדידה כלכלית. בקובץ אקסל הרצ"ב ניתן לראות בגיליון עלות שנתית את תמונת המצב לשירות הניתן בחדר 4 .
הערכת העלות אינה כוללת את פעילות המלר"ד, אלא מתייחסת לפעילות חדר 4 בלבד. כלומר המרכז הרפואי לא ביצע הערכה כלכלית לפעולות הנלקחות במיון )אחות טריאז', ייעוציים ובדיקות המבוצעים לכלל המטופלים המגיעים למיון(. ההערכה שבוצעה היא בהתאם לכך שהמרכז הרפואי מקבל טופס 17 עבור טיפול זה ולכן מחריגים שירות זה.
בחדר 4 פועלים בעלי התפקידים כמפורט להלן:
• מתמחה משחרר מיון-נשים
• רופא בכיר נשים-כונן חדר 4
• אחראית חדר 4- מנהלת המרכז
• עובדת סוציאלית
• חוקרי משטרה
• רופאים משאר המחלקות ופסיכיאטר פי הצורך וכתלות במקרה
• עובדת ניקיון לפי הצורך
• איש בטחון לפי הצורך

הנצפים ביותר במאגר