דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
01.09.2020

ועדות בדיקה והליכי משמעת - מרדימים

ועדות בדיקה והליכי משמעת - מרדימים
בפנייה התבקש מידע אודות-

1.א. ועדות בדיקה לפי ס' 21 לחוק זכויות החולה והליכי משמעת לשנת 2008-2018
ב. מספר המקרים בהם החליט המנהל הכללי (או מי מטעמו), לנקוט בהליך משמעתי או להגיש תלונה פלילית בקשר לועדה שהוקמה כמופרט בסעיף א לעיל.

2. לכל אחת מן השנים 2008-2018
א. מספר הדיווחים החריגים שהתקבלו לפי סעיף 2(א)( 4) לתקנות בריאות העם, תש"ם 1980, או לפי חוזר מינהל הרפואה מס' 11/2012 , בדבר תפקודו של רופא מרדים.
ב. מספר ועדות הבדיקה שהוקמו לפי סעיף 21 לחוק זכויות החולה בקשר עם תפקודו של רופא מרדים .
ג. מספר המקרים בהם החליט המנהל הכללי (או מי מטעמו), מכוח סמכותו לפי סעיף 21 (ה) לחוק זכויות החולה, לנקוט בהליך משמעתי או להגיש תלונה פלילית, בעניינו של רופא מרדים שעניינו נדון בועדת בדיקה כמפורט בסעיף ב' לעיל.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
מענה הבקשה152.2 KB

הנצפים ביותר במאגר