דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
07.09.2020

פטירות של גברים

פטירות של גברים מסיבה יסודית של הרעלות/התמכרות לסמים לפי גיל ומצב משפחתי
התבקש מידע בדבר נסיבות המוות של גברים המופיע בדו"ח משרד הבריאות ומתוארת "כהרעלה ממקור לא ידוע/" שסיבתה אינה ידועה". בדו"חות משרד הבריאות מדווח על כשמונים גברים שנפטרים בנסיבות כאלו כל שנה (בממוצע).
נדרש מידע ופרטים אודות הנסיבות:
1. גילאים
2. סטטוס משפחתי
3. באלו נסיבות אירעה ההרעלה והיכן (בית, עבודה, טיפול רפואי וכך הלאה)
4. האם נעשתה פניה למשטרת ובוצעה חקירה
5. האם היה חשש לפלילים
6. באם היו חשודים מחשש לפלילים האם מעצרים (ובאילו נסיבות)

להלן המענה שניתן ביום 11.02.20

במענה לפנייה ולאחר בירור עם אגף מידע מצורף בקובץ אקסל מידע על גיל ומצב משפחתי של גברים שנפטרו ונרשם להם הרעלה כסיבה יסודית של מוות, ב-3 קבוצות של אבחנה: הרעלות מתרופות וחומרים עם כוונה לא ידועה, הרעלות מתרופות וחומרים ללא כוונה (תאונות), ופטירות שרשום סיבתם היסודית כהתמכרות לסמים.

אין בידי משרד הבריאות מידע על נסיבות האירוע וכן לחקירת המשטרה והיבטים פליליים.
באפשרותך לפנות לפי סעיף 8(5) לחוק חופש המידע לממונה על חופש המידע במשטרה יתכן ומידע זה בידם.

מס' הבהרות בנוגע לקובץ:

1. ה'אחר' הם גברים שחסר להם הנתון של מצב משפחתי במאגר המידע של המשרד.
2. הרעלה עם כוונה לא ידועה והבדל בין הרעלה עם כוונה להרעלה ללא כוונה: מקור המידע של המשרד הוא מאגר סיבות המוות של הלמ"ס המבוסס על קידוד הודעות הפטירה שמילא הרופא שקבע את המוות, ולפעמים גם בדיקת/ניתוח המכון לרפואה משפטית ו/או מקורות מידע נוספים. זאת אומרת, הלמ"ס אינו קובע אם ההרעלה היתה עם כוונה/כוונה לא ידועה/ ללא כוונה אלא מסתמך על מידע שמתקבל אליו. במקרים של הרעלה עם כוונה לא ידועה, כנראה אין בנסיבות הפטירה דרך לקבוע אם ההרעלה היתה בכוונה ( התאבדות/רצח ) או ללא כוונה (תאונה).

קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
מענה לפנייה10.78 KB

הנצפים ביותר במאגר