דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
07.09.2020

תפוצת זבוב הלשמניה ורמת התחלואה עפ"י אזורים

תפוצת זבוב הלשמניה ורמת התחלואה עפ"י אזורים גאוגרפיים של המחלה
התבקש מידע בדבר תפוצת זבוב הלשמניה ורמת התחלואה עפ"י אזורים גאוגרפיים של המחלה .
כמו כן , אילו אמצעים ננקטו להדברה (אמצעי הדברה כימית לעומת מניעה באמצעות אקולוגיים כגון מלכודות או גידור מסלעות וכ"ו).

להלן המענה שניתן לפנייה ביום 2.6.20
מידע על תפוצת זבוב הלשמניה ורמת התחלואה עפ"י אזורים גאוגרפיים של המחלה נמצא באתר משרד הבריאות תחת הקישורים המצורפים מטה.
דוחות האפידמיולוגיים שבועיים על רמת התחלואה לפי איזורים גיאוגרפיים:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/Pages/epidemiology_report.aspx

תפוצת זבוב הלשמניה:
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/Pages/Leishmaniasis.aspx

מידע על הדברה אינו נמצא ברשות משרד הבריאות וניתן לפנות למשרד להגנת הסביבה..

הנצפים ביותר במאגר