דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A

Office Managers (SOLR)

 • שרשרת

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  נורית כהן-חדד

  08-9938902
  08-9930807
 • שתולה

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  ליאם יחיא

  04-9105584
  04-9807496
 • שתולים

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק. 

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  תמר ממן

  08-8509706
  08-8509705
 • תאגיד השידור הישראלי

  סמכויות הרשות

  תאגיד השידור הישראלי, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014. מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק, ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.

  בהתאם לחוק, יחל התאגיד את שידוריו ביום 30.9.2016 ועם תחילת שידורי הטלוויזיה של התאגיד, יפסקו שידורי הטלוויזיה של רשות השידור (בפירוק).

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  שירה מרוז

  076-8098239
 • תאגיד לחינוך שהם בעמ

  סמכויות הרשות

  חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.

  החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.

  חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  דליה בסן

  03-9723055
  03-9711204
 • תאגיד מי תקווה- גני תקווה

  סמכויות הרשות

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  איילת אשר אדלר

  03-7737500
  03-5089990
 • תאגיד מים וביוב העין השלישית רחובות

  סמכויות הרשות

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  אביטל כוכבי

  073-3946141
  073-3946146
 • תאגיד פלגי שרון

  סמכויות הרשות

  חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.

  החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.

  חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  רינת אלוס

  09-7655521
  09-7655529
 • תאשור

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  אודי נתן

  08-9915885
  08-9915831
 • תדהר

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  אודי נתן

  08-9915885
  08-9915831

Pages