דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A

Office Managers (SOLR)

 • תאגיד הביוב קולחי עמק המעיינות בעמ

  סמכויות הרשות

  ייעוד- תפעול ותחזוקה של המערכת הציבורית האזורית להולכת השפכים בתחום המועצה ויישוביה.

  תפקידה:

  1. תפעול ותחזוקה של מערכות ביוב ציבורי במועצה, מערכות טיהור מקומיות (בריכות שיקוע ובריכות חמצון) ביישובים שאינם מחוברים, ומערכות הולכה בישובים המחוברים למט"ש (מתקן טיהור מי שפכים)

  2. ניהול ובקרה של פרויקטים להקמת מערכות ביוב בשטח המועצה.

  3. עמידה בהוראות חוק הביוב וכללי רשות המים, כולל עדכון תעריפים מול רשות המים והביוב.

  4. הכנת תוכנית ניטור ליצרני שפכים מזהמים ואכיפה על פי תקנות בריאות העם.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות
 • תאגיד השידור הישראלי

  סמכויות הרשות

  תאגיד השידור הישראלי, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014. מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק, ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.

  בהתאם לחוק, יחל התאגיד את שידוריו ביום 30.9.2016 ועם תחילת שידורי הטלוויזיה של התאגיד, יפסקו שידורי הטלוויזיה של רשות השידור (בפירוק).

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  שירה מרוז

  076-8098239
 • תאגיד לחינוך שהם בעמ

  סמכויות הרשות

  חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.

  החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.

  חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  דליה בסן

  03-9723055
  03-9711204
 • תאגיד מי תקווה- גני תקווה

  סמכויות הרשות

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  איילת אשר אדלר

  03-7737500
  03-5089990
 • תאגיד מים וביוב העין השלישית רחובות

  סמכויות הרשות

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  אביטל כוכבי

  073-3946141
  073-3946146
 • תאגיד פלגי שרון

  סמכויות הרשות

  חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.

  החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.

  חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  רינת אלוס

  09-7655521
  09-7655529
 • תאשור

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  אודי נתן

  08-9915885
  08-9915831
 • תדהר

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  אודי נתן

  08-9915885
  08-9915831
 • תדמור - בית הספר המרכזי למלונאות בעמ

  סמכויות הרשות

  בית הספר המרכזי למלונאות בע"מ - תדמור עוסק בקיום קורסי הכשרת תלמידים בתחומי מלונאות, תיירות, מזון, הארחה, טבחות, קונדיטוריה, ניהול מלונות, משק וקבלה ובניהול בית מלון.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  מיכל קרסיק

  09-9525002
  09-9574560
 • תובל

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  מירב בן דע

  04-9902310 
  04-9902391

Pages