דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A

Office Managers (SOLR)

 • שרשרת

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  נורית כהן-חדד

  08-9938902
  08-9930807
 • שתולה

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  ליאם יחיא

  04-9105584
  04-9807496
 • שתולים

  סמכויות הרשות

  הרשות המקומית תפקידה הוא לדאוג לענייני הציבור שבתחומה על פי הסמכויות המוקנות לה כחוק. 

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  עדן תורגמן

  08-8509867
  08-8509705
 • תאגיד הביוב קולחי עמק המעיינות בעמ

  סמכויות הרשות

  ייעוד- תפעול ותחזוקה של המערכת הציבורית האזורית להולכת השפכים בתחום המועצה ויישוביה.

  תפקידה:

  1. תפעול ותחזוקה של מערכות ביוב ציבורי במועצה, מערכות טיהור מקומיות (בריכות שיקוע ובריכות חמצון) ביישובים שאינם מחוברים, ומערכות הולכה בישובים המחוברים למט"ש (מתקן טיהור מי שפכים)

  2. ניהול ובקרה של פרויקטים להקמת מערכות ביוב בשטח המועצה.

  3. עמידה בהוראות חוק הביוב וכללי רשות המים, כולל עדכון תעריפים מול רשות המים והביוב.

  4. הכנת תוכנית ניטור ליצרני שפכים מזהמים ואכיפה על פי תקנות בריאות העם.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות
 • תאגיד השידור הישראלי

  סמכויות הרשות

  תאגיד השידור הישראלי, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014. מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק, ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.

  בהתאם לחוק, יחל התאגיד את שידוריו ביום 30.9.2016 ועם תחילת שידורי הטלוויזיה של התאגיד, יפסקו שידורי הטלוויזיה של רשות השידור (בפירוק).

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  שירה מרוז

  076-8098239
 • תאגיד לחינוך שהם בעמ

  סמכויות הרשות

  חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.

  החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.

  חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  מיכל חוגי

  03-9723055
  03-9711204
 • תאגיד מי תקווה- גני תקווה

  סמכויות הרשות

  חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  איילת אשר אדלר

  03-7737500
  03-5089990
 • תאגיד מים וביוב העין השלישית רחובות

  סמכויות הרשות

  חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  אביטל כוכבי

  073-3946141
  073-3946146
 • תאגיד מעיינות החוף בע"מ

  סמכויות הרשות

  חברות עירוניות הן תאגידים עירוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומנוהלים על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.החברות העירוניות מעניקות שירות לתושבים בתחומה של הרשות המקומית במגוון תחומים כגון תרבות וספורט או מקדמים פרויקטים על בסיס עסקי לתועלת הציבור.חוק חופש המידע חל על חברות עירוניות שלרשות המקומית יש למעלה ממחצית כוח ההצבעה בהן. על אף הזיקה ההדוקה בין הרשות המקומית לבין החברות העירוניות שבשליטתה, חוק חופש המידע רואה בחברה העירונית כרשות ציבורית נפרדת וחלים עליה כל החובות על פי החוק

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  נועם לוי

  073-2331000
  04-8730773
 • תאגיד מעיינות המשולש

  סמכויות הרשות

  תאגיד מעיינות המשולש נוסד בסוף שנת 2010 והוא משרת את שלושת הישובים : טירה, כפר-קאסם וג’לג’וליה .התאגיד פועל נמרצות בשדרוג תשתיות המים והביוב בישובים, החל תכנון ועד פעולה למעשה, תיקון ושדרוג תשתיות מים וביוב קיימות. כמו כן, התאגיד מטפל גם בכל מה שקשור למערכות הביוב והניקוז של אותם הישובים וגם בנושאי תקציבים ועוד.

  סטטיסטיקות

  לא נמצאו תשובות לרשות

  מוחמד דאוד

  09-7938816
  097938817

Pages