דלג לתוכן העמוד

טיפול הרשות בבקשה

אם הרשות השיבה לי כי היא לא תמסור את המידע ואני סבור כי היא טעתה בהחלטתה, מה אני יכול לעשות?

cמקרה זה הגורם היחיד שיכול לשנות את החלטת הרשות הוא ביהמ"ש לעניינים מינהליים.

עליך להגיש את עתירתך בתוך 45 ימים מיום קבלת התשובה על ידי הרשות.

תוך כמה זמן הרשות צריכה להשיב לבקשתי?

על הרשות להודיע לך על החלטתה תוך 30 יום לכל היותר. הממונה רשאי להאריך את המועד למתן מענה בעוד 30 יום ובלבד שהודיע לך על כך בכתב, ונימק את הצורך בהארכה. לראש הרשות יש את האפשרות להאריך את המועד למתן מענה עד ל-60 יום נוספים (120 יום בסך הכל), ככל שהטיפול בבקשה מורכב או בעל היקף גדול. ככל שראש הרשות החליט להאריך את המועד, על הרשות להודיע לך על כך, ולנמק את סיבת הארכת המועד.

אם הרשות אינה נותנת לי מענה בזמן, או שהתשובה שלה אינה מנומקת מה אני יכול לעשות?

אם הרשות לא השיבה לך בזמן הקצוב בחוק, או שתשובתה אינה מנומקת, ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

אם הרשות היא משרד ממשלתי או יחידת סמך, אתה מוזמן לפנות ליחידה הממשלתית לחופש המידע בהתאם למוסבר באתר היחידה

                אם מדובר ברשות אחרת, ניתן לפנות לנציב תלונות הציבור במבקר המדינה.